loader image

Misiune

“Împreuna pentru copiii noștri!”

Dezvoltarea normală, deplină a copilului preșcolar, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia

Crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și creativ.

Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară și socială.

Asigurarea accesului la o educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiție socială, apartenența etnică sau religioasă.

Crearea condițiilor spirituale și material favorabile vieții într-un cadru formal modern, corespunzător normelor și valorilor europene.

Ridicarea nivelului calitativ al organizației grădiniței și asigurarea condițiilor de formare și dezvoltare profesională în vederea asigurării calității în unitate.

Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale și acționarea în sensul reformei în învătământul românesc.

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului și valorizarea fiecărui participant la actul educativ.

Scroll to Top