loader image

Curriculum

Activități de învățare

Activitățile instructiv-educative în grădinița de copii sunt variate și interesante și trebuie să capete acea notă de firesc și natural, având ca obiectiv trezirea
interesului copilului pentru descoperirea mediului.
Categoriile de activități de învățare prezentate în Curriculum pentru învătământul preșcolar sunt: Jocuri și activități didactice alese (ALA), Activități pe domenii experiențiale (ADE) și Activități de dezvoltare personală (ADP).

Un spațiu amplu în grădiniță îl ocupă  Activitățile pe domenii de învățare/experiențiale, ADE, care sunt activități integrate sau pe discipline,
desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate, în funcție de temele mari propuse de Curriculum, precum și de nivelul de vârstă , de nevoile și interesele copiilor din grupă. Conținuturile acestora trebuie legate de realitatea înconjuratoare și de experiența copilului, combinându-se contexte ale mai multor componente curriculare. Aceste Domenii experiențiale sunt:

1. Domeniul limbă și comunicare
2. Domeniul științe
3. Domeniul om și societate
4. Domeniul estetic și creativ
5. Domeniul psihomotric

Temele anuale de studiu prevăzute în curriculumul pentru Învățământul
preșcolar sunt:
 Cine sunt/suntem ?
 Cand/cum și de ce se întâmplă ?
 Cine și cum planifică/organizeaza o activitate ?
 Cum este/a fost și va fi aici pe pământ ?
 Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
 Ce și cum vreau să fiu ?

Aceste teme încearcă să acopere conținuturile care pot fi abordate cu copiii
preșcolari într-un an de studiu, ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor.

Scroll to Top