Înscriere

Gata de înscriere?
Sperăm să ne întâlnim curând

021/250.62.22

PROGRAM de ÎNSCRIERE

Etapa I (27 mai - 14 Iunie 2024):

Colectarea cererilor de înscriere (27 - 31 Mai 2024)

Faza 1

*03-05 iunie 2024
Evaluarea cererilor-tip de înscriere

- se evaluează cererile-tip de înscriere exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse.

Faza 2

*06-10 iunie 2024
Evaluarea cererilor-tip de înscriere respinse în Faza 1

- se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune și se generează lista cererilor respinse.

Faza 3

*11-12 iunie 2024
Evaluarea cererilor-tip de înscriere respinse în Faza 2

- se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

Faza 4

*14 iunie 2024 (ora 14:00)
Afișarea rezultatului

- afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă.

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

Documente necesare înscrierii depuse de părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ:

* La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, în cazul copiilor admiși, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Se primesc cereri de înscriere, în limita locurilor disponibile, astfel:

- GRUPA MICĂ: copiii care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31 august 2024;
- GRUPA MIJLOCIE: copiii care împlinesc vârsta de 4 ani până la 31 august 2024;
- GRUPA MARE: copiii care împlinesc vârsta de 5 ani până la 31 august 2024;
Scroll to Top