loader image

Grădiniță nr.256 este o grădiniță de stat cu program prelungit din Sectorul 2,
București, care a fost evaluată de către ARACIP cu calificativul FOARTE BINE.

Grădinița Nr. 256 este situată în cartierul Vatra Luminoasă, având în apropiere școli ( Școala gimnazială nr.  46, Școala Gimnazială nr.49) precum și grădinițe (Grădinița ”Luminița ”, Grădinița ”Clopoțel”, Grădinița ”Castel”)
Grădinița a fost construită între anii 1954-1955 și data în folosință de către Electroaparataj în anul 1956. În anul 2009 se deschide și corpul B. Ambele clădiri dispun de cantină proprie. Funcționează cu 9 grupe cu program prelungit .

Documente necesare înscrierii depuse de părinte/tutore/ reprezentantul legal la unitatea de învățământ:

1. Cerere de înscriere

2 Copie certificat de naştere copil

3. Copie CI. părinte/tutore/reprezentant legal

4. Hotărâri judecătoresti (dacă este cazul)

5. Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/ reprezentant legal

6. Adeverință de salariat

7. Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

8. Avizul ISMB pentru copiii pentru care s-a solicitat amânarea înscrierii la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale

9. Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale unității de învățământ pentru care au optat

In anul scolar 2022-2023, functioneaza 9 grupe cu program prelungit, astfel:
-2 grupe mici;
-3 grupe mijlocii;
-4 grupe mari.

Programul zilnic
8:00-8:30 –Jocuri și activități didactice alese de copii
-Primirea copiilor în unitate
8:30-9:00– Micul dejun
9:00-11:00- Activiăți pe domenii experiențiale
11:00-12:00- Jocuri și activități recreative
12:00-13:00- Masa de prânz, rutine
13:00-15:30– Activități de relaxare, somn
15:30-16:00-Gustarea
16:00-18:00 – Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale

– Activități recuperatorii pe domenii experiențiale
-Plecarea copiilor acasă

Date de contact:

GRĂDINIȚA NR. 256
STR. ATANASE IONESCU, NR.25
SECTORUL 2, BUCUREȘTI
TEL./FAX: 021/250.62.22
e-mail: gradinita256@yahoo.com

Vă invităm în lumea basmelor, lumea minunată a copilăriei unde totul este numai fericire, zâmbet, căldură, iar forțele răului sunt învinse de vitejii mici ai grupelor prin curajul, tenacitatea și creativitatea lor. Nu uitați grădinița reprezintă primul castel în care fiecare copil începe să-și scrie propria poveste alături de cadrele didactice, părinți, bunici, comunitate.

Scroll to Top