Definiții și Conditii generale

 Grădinița Nr. 256 își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. De aceea, vă invităm să-l recitiți periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați în intregime termenii și condițiile aveți posibilitatea de a nu mai utiliza https://gradinitanr256.ro.

 Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

 Acest website, este disponibil public la adresa https://gradinitanr256.ro.

 “Utilizator” este numită orice persoană care accesează https://gradinitanr256.ro  și folosește serviciile puse la dispoziție prin acest site.

 “Editor” este numită persoană care se ocupă de postarea, mentenanța și reactualizarea informațiilor de pe https://gradinitanr256.ro.

 “Moderator” este orice persoană desemnată de https://gradinitanr256.ro  să se ocupe de monitorizarea, inregistrărilor pe https://gradinitanr256.ro.

 Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și aparțin https://gradinitanr256.ro  în conformitate cu legislația în vigoare. Utilizând acest site, acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nicio parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dispoziție de https://gradinitanr256.ro prin intermediul https://gradinitanr256.ro.

 Grădinița Nr. 256 nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncționalități ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor. Sunteți de acord că https://gradinitanr256.ro nu este răspunzătoare față de d-voastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul https://www.gradinitanr256.ro.

 Conținutul https://gradinitanr256.ro poate fi vizualizat numai pentru folosința personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenție comercială.

Descrierea serviciilor

 Grădinița Nr. 256 oferă copilului d-voastră şansa de a activa într-o unitate de învătământ acreditată, unde se dezvoltă abilitățile de relaționare ale copilului și se dezvoltă abilitățile de soluţionare a problemelor. Acest proces de gândire antrenează preșcolarii să analizeze presupuneri, să propună alternative şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Gândirea critică este o componentă din ce în ce mai importantă pe măsură ce preșcolarii se pregătesc de școală, apoi de universitate şi de viaţa profesională.

 Grădinița Nr. 256 administrează acest site, care asigură utilizatorilor acces la o serie de resurse utile. Noi servicii vor fi implementate în timp, fără a încalca Politica de Confidențialitate sau scopul declarat. Este posibil ca unele servicii noi să beneficieze de condiții speciale de utilizare care vă vor fi aduse la cunoștiință și care vor necesita o aprobare seaparată. Accesul la https://gradinitanr256.ro  este gratuit și nu este limitat de plata unui abonament. Totuși fiind un site trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer si un router sau alt echipament de acces.

Utilizarea website-ului

 Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul d-voastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

 Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul şi aplicaţia în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.

 De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea de mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul d-voastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile d-voastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri.

Când vă abonaţi să primiţi newsletterul nostru

 Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletterul nostru, vom prelucra adresa de e-mail în acest scop. Temeiul legal al prelucrării este consimţământul d-voastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat mai jos. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea newsletterului încetează.

 Adresa de e-mail va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletter-ului email. Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.

Obligațiile utilizatorilor

 Orice vizitator, prin accesarea, descărcarea sau folosirea în orice alt mod a site-ului sau a oricărei părți din conținutul site-ului, își dă consimțământul, în mod neechivoc și irevocabil, cu privire la Condițiile de utilizare, precum și la orice alte notificări pe care Grădinița Nr. 256 le va afișa pe site.

 În caz de neacceptare și/sau de nerespectare de către orice vizitator a dispozițiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa și/sau de a folosi site-ul.

 Sunteți de acord să NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul său pentru a:

 • încărca, publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discrimninare de orice fel sau este în alt mod ofensator;
 • intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod;
 • pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al  https://gradinitanr256.ro, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a portalului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție;
 • falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului;
 • încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 • încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;
 • încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
 • încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații;
 • încălca în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;
 • colecta sau depozita date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor https://gradinitanr256.ro;
 • promova sau furniza informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme și crearea de site-uri clonă;
 • se angaja în activități comerciale, în lipsa permisiunii administratorului https://gradinitanr256.ro, prin oferirea spre vânzare a oricăror produse sau servicii;
 • organizarea de concursuri sau tombole.

Răspundere juridică. Despăgubiri

 Editorii și Utilizatorii https://gradinitanr256.ro sunt singurii responsabili de informațiile postate pe site.

 Fiecare utilizator al https://gradinitanr256.ro este de acord ca, la cererea Grădiniții Nr. 256, să exonereze de răspundere https://gradinitanr256.ro  pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

 Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați https://gradinitanr256.ro, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

 Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informațiilor regăsite pe site:

 Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a https://gradinitanr256.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

 Preluarea de informații de către alte surse media poate fi făcută numai cu mențiunea “SURSA:  https://gradinitanr256.ro”, amplasată vizibil.

 Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, înregistrările audio și video, intră sub incidența drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parțial sau integral este necesar acordul scris al  https://gradinitanr256.ro. Încălcarea acestei condiții duce la un conflict pe care  https://gradinitanr256.ro va urmări să-l rezolve mai întâi pe cale amiabilă și apoi pe cale juridică.

 Utilizatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătățirea site-ului, să-l susțină cu materiale, informații și sub orice altă formă. Pentru orice comunicare oficială și semnalarea unor abuzuri, utilizatorii https://gradinitanr256.ro au la dispoziție următoarele date de contact: Grădinița Nr. 256, cu sediul social în București, Str. Atanase Ionescu nr. 25, sector 2, cu mențiunea pentru https://gradinitanr256.ro sau pe adresa de e-mail: gradinita256@yahoo.com.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele înregistrate sunt utilizate de către furnizorii şi partenerii contractuali ai Grădiniței Nr. 256, cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, Grădinița Nr. 256 se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor;
 • Toate datele personale colectate, stocate şi prelucrate se supun principiilor de prelucrare stipulate în Regulamentul 679/2016;
 • Această responsabilitate se extinde asupra datelor cu caracter personal prelucrate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, dar şi asupra celor care fac obiectul unui sistem de evidenţă manual sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem;
 • Ca parte a instruirii şi pregătirii profesionale, personalul desemnat va fi informat asupra circumstanţelor în care le este permisă accesarea, prelucrarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal, conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin prin fişa postului;
 • Personalul desemnat va prelucra date cu caracter personal doar în scopul/scopurile declarate de operator, care trebuie să fie determinate, explicite şi legitime;
 • Respectarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiţie în atribuirea accesului la datele cu caracter personal, iar personalul desemnat este obligat să cunoască prevederile politicii şi să participe la seminariile de instruire, conform cerinţelor;
 • Accesul persoanei vizate la datele personale care o privesc şi sunt prelucrate de Grădinița Nr. 256 este un drept fundamental stabilit prin Regulamentul 679/2016;
 • Datele colectate vor fi exacte si, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate;
 • Datele vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate;
 • Persoanele vizate au dreptul de a primi, în urma unei solicitări, informaţii gratuite despre datele personale salvate. Conform Regulamentului 679/2016 privind protecţia datelor, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (respectiv, aveţi dreptul de a corecta, de a bloca şi de a şterge aceste date personale) şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta Grădiniței Nr. 256 – Registraturii companiei sau pe adresa de e-mail, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată adresată Directorului General. În cerere se va arăta dacă informațiile vor fi comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică (e-mail), sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea se va face numai personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, precum şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii;
 • Refuzul clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de Grădinița Nr. 256. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.

MODIFICĂRI

 Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.

 Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate companiei noastre: Grădinița Nr. 256, cu sediul social in București, Str. Atanase Ionescu nr. 25, sector 2, cu mentiunea pentru https://gradinitanr256.ro sau pe adresa de e-mail: gradinita256@yahoo.com.

Scroll to Top